Montessoripedagogiikka

Montessori pedagogiikka on Maria Montessorin kehittämä kasvatusteoria.

Montessori-koulujen kansainvälinen tunnuslause on: ”Auta minua tekemään itse.” Eli jokainen yksilö tarvitsee apua oppiakseen, mutta varsinaisesta oppimistapahtumasta jokaisen on selvittävä itse.
Kaikki tarpeeton apu estää lapsen oppimista. Montessori-menetelmän yksi keskeisimmistä kasvatustavoitteista onkin lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen.

Montessori-menetelmässä on kaksi perustekijää: ympäristö (opetusmateriaalit ja harjoitukset) ja opettaja.
Opettajan tehtävänä on järjestää ympäristö lapsen tarpeita vastaavaksi. Lapsi on riippuvainen ympäristöstään. Lapsi kehittyy aktiiviseksi ja iloiseksi, jos ympäristö tukee ja rohkaisee hänen tutkivaa käyttäytymistään.

Montessori-ympäristö on suunniteltu lapsen mittojen ja tarpeiden mukaan. Ympäristössä oleva välineistö innostaa lasta hakeutumaan sellaisten tehtävien pariin, joihin hänellä on sillä hetkellä sopiva herkkyys eli vastaanottokyky.

Oppiminen lähtee aina lapsen kiinnostuksesta.
Maria Montessori huomasi, että tietyt asiat ja toiminnot kiinnostavat lapsia tiettyinä aikoina ja kutsui näitä lapsen kehitystä ohjaavia kausia herkkyyskausiksi. Alle kuusivuotiaiden herkkyyskaudet ovat kielellisen kehityksen herkkyyskausi, liikkeen koordinaation herkkyyskausi, järjestyksen, aistien kehittymisen ja sosiaalisen käyttäytymisen herkkyyskausi.

Montessori-välineistö on systemaattisesti järjestetty kokoelma välineitä.
Välineistö on jaoteltu neljään ryhmään: arkipuuhiin liittyvä, aisteja kehittävä, teoreettinen sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyvä välineistö. Puusta tai muovista valmistettujen välineiden väri, mittasuhteet, muoto ja muut ulkoiset ominaisuudet on pyritty laatimaan tiettyjen periaatteiden mukaan.
Useat välineet on muun muassa valmistettu siten, että lapsi pystyy itse korjaamaan virheensä käyttäessään välineitä – tietyt palaset eivät yksinkertaisesti sovi yhteen – ja lapsi saa mahdollisuuden keksiä ratkaisun itse.

Hoitopaikkahakemus

Kysele vapaita päivähoitopaikkoja!
Voit laittaa lapsesi myös jonoon, mikäli vapaita paikkoja ei hakuhetkellä ole.